a صفحه اصلی
یک شنبه 6 بهمن 1398January 26, 2020
اربعین آغازی دیگر‌ برای یاری امام
تصاویر زیر در پی سفر همکار گرامی جناب آقای یدالله عیسی پور در پیاده روی با شکوه اربعین و ثبت لحظات زیبای معنوی این رویداد بزرگ و جهانی می باشد.


روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved