a صفحه اصلی
دو شنبه 18 اسفند 1399March 8, 2021
اربعین آغازی دیگر‌ برای یاری امام
تصاویر زیر در پی سفر همکار گرامی جناب آقای یدالله عیسی پور در پیاده روی با شکوه اربعین و ثبت لحظات زیبای معنوی این رویداد بزرگ و جهانی می باشد.


روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved