a صفحه اصلی
جمعه 2 آبان 1399October 23, 2020
کمیسیون تعیین درصد و پایش ضایعات جنگی جانبازان قطع پای کامل (کانادین) در هتل هویزه تهران برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر، کمیسیون تعیین درصد و پایش ضایعات جنگی جانبازان قطع پای کامل (کانادین) روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه با دعوت از ۷۲ نفر از این جانبازان در محل هتل هویزه تهران برگزار شد.
عکس: سید سعید رضوی


روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved