a صفحه اصلی
دو شنبه 18 اسفند 1399March 8, 2021
اهتزاز پرچم سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر بر فراز قله دماوند
به گزارش پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر، در مورخه 10 مرداد ماه 1398 آقای میثم اقدام مدیر امور مالی هتل هویزه قله دماوند به ارتفاع پنج هزار و ۶۷۱ متری را فتح کرد و پرچم سازمان فرهنگی سیاحتی را بر فراز قله دماوند به اهتزاز درآورد.


روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved