a صفحه اصلی
چهار شنبه 1 خرداد 1398May 22, 2019
جزئیات خبر
1397/05/03 - قدردانی و تشکر از پرسنل هتل آپارتمان کوثر
مدیر هتل آپارتمان کوثر با اهدای لوح تقدیر و پاداش نقدی با توجه به تلاش و فداکاری آقای سید هاشم پور کریمی ، همکار قسمت تأسیسات هتل ، بابت اطفاء حریق قسمت پست اختصاصی برق اصلی هتل قدردانی کردند.


روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved