a صفحه اصلی
شنبه 28 فروردین 1400April 17, 2021
اطلاعات تماس
    پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر
  تهران ـ خیابان ایرانشهر شمالی ـ روبروی خیابان اراک ـ پلاک 137
  02188304240
02188833695

02188833696
  02188304240
  pr.org@kosarhotels.com
    پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر جهت درج اخبار روز، فعالیتهای مدیریت و سازمان مرکزی و اخبار واحدهای تابعه و انعکاس آن در فضای مطلوب به سمع و نظر عموم علاقه مندان و مخاطبان و جامعه هدف راه اندازی شد
     
روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved